Talent Management

 

Når vi har fokus på Talent Management, understøtter vi kernen i virksomheder med udgangspunkt i deres forretningspotentiale; at en virksomhed vækster, fordi kunderne igen og igen træffer et aktivt valg om at fortsætte samarbejdet, da det tilfører dem en værdi. Med det udgangspunkt skaber vi bæredygtig udvikling med fokus på mennesker og processer. Vores kerneforretning kan defineres som Forretnings- og organisationsudvikling samt rekruttering. 

Vores forståelsesramme omkring Talent Management begrebet bygger på to centrale elementer, som er tilstede når en virksomhed vælger ny leverandør – eller vælger at fortsætte samarbejdet med den nuværende leverandør:

Det rationelle
Kunden har i udgangspunktet et behov, som kræver en løsning. Måske har din virksomhed produktet eller ydelsen, der tilfredsstiller dette behov. Under alle omstændigheder handler det her om at være i stand til at tilbyde kunderne en løsning, som løser deres udfordring. Produktet eller ydelsen kan være; specifik, målbar, tidsbestemt, kvalitetsbestemt osv. og er i praksis oftest en kombination af flere parametre.

Det emotionelle
Det emotionelle handler mest af alt om måden, hvorpå kunden føler sig taget af. Sørger du for, at dine medarbejdere er fleksible i dialogen? Hvordan er kontakten og har kunden en oplevelse af at være vigtig for din forretning? Kan din organisation og dine frontlinjemedarbejdere skabe en oplevelse af, at de brænder for deres arbejde og dermed for at løse kundens udfordringer? Sidst men ikke mindst; hvornår får dine kunder en “wow”- oplevelse? Altså oplevelsen af at nogen gør mere for ham eller hende, end vedkommende havde forventet.

Kombinationen af rationelle og emotionelle elementer udgør den totale kundeoplevelse. Jo bedre kundeoplevelsen er, jo større potentiale har din forretning for at fastholde sit nuværende kundegrundlag – og dermed også et solidt afsæt for at skabe en bæredygtig udvikling!

Vidste du

  1. At 60-80% af virksomheder, som vælger at skifte leverandør, er tilfredse med den nuværende leverandør?
  2. At utilfredse kunder fraråder en virksomhed til venner og bekendte 8-10 gange?
  3. At tilfredse og loyale kunder anbefaler en virksomhed til venner og bekendte ca. 5 gange?

    Hvem er de typiske kunder hos Damkjær-Bruun
    Vores kunder er typisk karakteriseret ved, at de har indset deres vækstpotentiale, men måske har de ikke de fornødne ressourcer til at indfri det. Her kan vi bistå med en konsulent på interim basis eller med at rekruttere de rette, fremtidige medarbejdere. Vi kan ligeledes bistå ved at facilitere processer med en høj involveringsgrad af organisationens medarbejdere eller alternativt med at skabe et overblik over, hvordan ledelsen optimalt kommunikerer under vækst og forandring.

Forretnings- og organisationsudvikling

Rekruttering