Rekruttering

Rekruttering af de rette medarbejdere til at skabe positiv fremdrift i en virksomhed er selvsagt en vigtig investering. At finde og ansætte den rette medarbejder er ressourcekrævende for virksomheden og kræver et gennemprøvet koncept. Men konceptet er aldrig bedre end den konsulent, der løser opgaven. Hos Damkjær-Bruun er vi stringente i vores proces og håndtering af kandidaterne på en måde, så vores kunder også kan være bekendte at lade os repræsentere dem. Vi har særdeles gode menneskelige egenskaber, bruger anerkendte analyseværktøjer og sidst, men ikke mindst – så brænder vi for at løse vores kunders udfordringer! Vi ser hver opgave som en prøvelse, der kræver vores ypperste indsats. Det rette match er ikke opnået, med mindre både kunde og kandidat har hænderne over hovedet.

Nedenstående illustrerer grafisk, hvordan vi arbejder med rekrutteringsopgaver. Processen er fast i hovedtræk, og vi er selvfølgelig fleksible i forhold til at kunne løse opgaverne for vores kunder mest effektivt og uden at tage unødig tid. Vi står fast på, at vi i starten af et samarbejde med en kunde altid skal mødes fysisk  for at se hinanden i øjnene. De bedste samarbejder bygger på en god relation og god kemi. På den måde får både kunden og vi mulighed for at komme godt fra start samt afstemme forventningerne.

 

 

Afklaring af job- og kravprofil

Vi mødes med en eller flere kontaktpersoner i din virksomhed for at få et grundigt indblik i Jeres behov for en ny medarbejder. Sammen afdækker vi stillingens krav og opgaver samt succeskriterier. Vi afdækker samtidigt kravene til personlige kompetencer. Damkjær-Bruun udarbejder umiddelbart efter mødet et udkast til stillingsannonce, som virksomheden godkender. Herefter publiceres annoncen på jobportaler, vores hjemmeside og på sociale medier.

Søgning og screening

Når stillingen er publiceret, begynder vi at screene de indkomne ansøgere til stillingen. Samtidigt foretager vi søgninger i egen database samt i eksterne netværk. I denne del af processen har vi fokus på at tiltrække det stærkest mulige felt af kandidater

Telefoninterview

Sideløbende med søgning- og screeningprocessen laver vi telefoninterviews med relevante kandidater. Vi afdækker deres nuværende jobsituation og deres motivation for netop at søge stillingen hos Jer. Samtidig får vi indblik i kandidatens forventninger til bla. udfordringer og karriereønsker.

Dybdeinterview og personprofil

Kandidaterne indkaldes til et dybdegående interview, hvor vi afdækker alle faglige og personlige kompetencer i forhold til den søgte stilling. Samtidig får vi en dybdegående forståelse for kandidatens behov for arbejdsbetingelser, motivation og ledelse. Vi bruger gennemprøvede samtale- og spørgeteknikker til at vurdere potentialet for en ansættelse i den søgte stilling med et samtidigt fokus på de udviklingsmuligheder, der er i stillingen og i virksomheden. Inden interviewet gennemfører kandidaten relevante personprofiler og tests. Vi er certificerede i anvendelsen af Garudas værktøjer, og flere af disse vil oftest blive brugt i kombination. I de fleste tilfælde vil vi kombinere Kompetenceprofilen og Logik. Kompetenceprofilen er en af de mest omfattende personprofiler på markedet, som afdækker en persons adfærd med udgangspunkt i 16 personlige træk. Logik er en kognitiv intelligenstest, som måler på kandidatens evne til at identificere de mønstre og relationer, som danner grundlag for problemstillinger, samt udlede disse informationer ved brug af logik.

Referencer

Der indhentes referencer hos tidligere arbejdsgivere, kollegaer mv. Såfremt det er muligt, indhenter vi minimum 2 referencer for en kandidat.

Præsentation af kandidater

Vi er nu klar til at præsentere de bedste kandidater for dig. Ved præsentationen deltager rekrutteringskonsulenten, men nu i en mere afventende position. Det vigtige i præsentationen er, at kandidat og kunde får et godt indblik i hinanden. Rekrutteringskonsulenten medvirker til at sikre, at alle relevante emner bliver belyst. Der vil typisk være 2-3 kandidater til en præsentation med kunden.